THS

THS

OBS! Andre telefontider i sommerferien:

Tale, høre og syn har daglig telefontid mellem kl. 8.00-10.00 hver dag i uge 28, 29, 30 og 31. Ring på tlf.: 7492 8330.


Telefontider hos THS:


Synskonsulenterne:


 mandag: kl. 12.00 - 14.00,
onsdag: kl. 9.00 - 11.00.

torsdag: kl. 9.00 - 11.00.
Telefonnr. : 7492 8330

Tale/hørekonsulenterne:


 mandag/onsdag/fredag: kl. 8.00 - 9.00.
Telefonnr. : 7492 8330


Tale, Høre og Syn (THS) er afdelingen, hvor du kan søge rådgivning hvis du har syns-, høre eller kommunikationsvanskeligheder.
I THS har vi ansat en talepædagog, to hørepædagoger og en synskonsulent. Vi dækker både børne- og voksenområdet.


Hvem kan henvende sig?


Alle der har eller er pårørende til en person med Høre, Syns- eller kommunikationsvanskeligheder. Derudover rådgiver vi omkring struktur og de hjælpemidler, der findes i den anledning.

Hvilke vanskeligheder kan det dreje sig om?


  • Nedsatsyn
  • Nedsathørelse
  • Ørelidelsersom tinnitus og lydfølsomhed
  • Afasiog dysartri
  • Stemmeproblemer
  • Stammevanskeligheder personer med lidelser der påvirker kommunikationen
  • Småbørnmed svære kommunikationsvanskeligheder
  • Børn og voksne med behov for struktur


– og hjælpemidler der tildeles i forbindelse med de nævnte problemstillinger.
Hvordan hjælper THS?
THS hjælper gennem rådgivning, samtaler og undervisning, ligesom vi laver udredninger med henblik på hjælpemidler på de nævnte områder.


Link til høreomsorg


Link til oralmotorisk team