THS

TALE HØRE OG SYN

Siden er under ombygning. Der vil derfor løbende komme ny information ind på denne side.


Telefontider hos THS:


Synskonsulenten:


 mandag: kl. 12.00 - 14.00
onsdag: kl. 9.00 - 11.00

torsdag: kl. 9.00 - 11.00
Telefonnr. : 7492 8330 - tast 2

Tale/hørekonsulenten:


 mandag: kl. 8.00 - 9.00

onsdag: kl. 8.00 - 9.00
torsdag: kl. 8.00 - 10.00
Telefonnr. : 7492 8330 - tast 3


Tale-Høre-Syn (THS) er en specialiseret afdeling, hvor du kan søge hjælp, hvis du har svære syns- høre- eller kommunikationsvanskeligheder f.eks.
- Stærkt nedsat syn eller blindhed

- Nedsat hørelse og døvhed-Tinnitus og lydoverfølsomhed

- Afasi og dysartri

- Stemmeproblemer, stammevanskeligheder og svære kommunikationsvanskeligheder
- Børn og voksne med behov for struktur


Hvad kan THS tilbyde:

I THS yder vi rådgivning og vejledning i forhold til ovennævnte områder. 

Konsulenterne foretager desuden udredninger med henblik på efterfølgende specialundervisning og vurdering af hjælpemiddelbehov. 

Desuden kan pårørende og fagligt personale henvende sig.

For yderligere information: klik på de emner, der er vist i venstre side.


Konsulenterne ved THS:

- Talekonsulent Anne Steinbeck

- Høre- og Talekonsulent Mie Schmidt

-  Synskonsulent Birgit Kragelund

- Audiolog Sahat Safari


Link til høreomsorg


Link til oralmotorisk team